2016-01-25

Organizacja podmiotu

 


Status prawny:

 
Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Kazimierza Jaworskiego w Chełmie jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasto Chełm. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie. Szkoła nie posiada osobowości prawnej i zdolności do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego. Statut szkoły (format pdf) znajduje się w załączniku.
 

Organami szkoły są:

- Dyrektor Szkoły, 
- Rada Pedagogiczna, 
- Rada Rodziców,
- Samorząd Uczniowski.
 

Osoby sprawujące funkcje:

Dyrektor:  mgr Marta Mazurek
 
Wicedyrektor: mgr Aneta Starczewska
 
Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Beata Sienicka
 
 
Szczegółowy opis celów i zadań szkoły oraz kompetencje organów określa Statut Szkoły.

Załączniki

  Statut Zespołu Szk... Hotelarskich 926,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut Szkoły Bran...wej I Stopnia 967,03 KB (pdf) szczegóły pobierz